உடல் மன ஆரோக்கியம்

அர்த்த திரிகோணாசனம்

Yoga Poses

இன்று ஒரு ஆசனம் (53) – அர்த்த திரிகோணாசனம் (Half Triangle Pose)

நின்று செய்யும் ஆசனங்களில் இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பது அர்த்த திரிகோணாசனம். பக்கவாட்டில் வளையும் ஆசனங்களில் சுலபமானதான இந்த ஆசனம் அடுத்து வரவிருக்கும் திரிகோணாசனத்திற்கும் ஏனைய பக்கவாட்டில் வளையும் ஆசனங்களுக்கு  நம்மைத் தயார்ப்படுத்திக் கொள்ளவும் உதவும்.

மேலும் வாசிக்க »
  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • கீழடி ஆய்வுகள் எப்படி தமிழரது நாகரிக தொன்மையைக் கூறுகின்றனவோ அது போல தமிழரின் மருத்துவத் தொன்மையைக் கூறுகின்ற ஆய்வு திருமூலர் திருமந்திரம். 
  • தமிழ்