உடல் மன ஆரோக்கியம்

பிராணாயாமம்

யோகப் பயிற்சியின் இன்றியமையாத அங்கம் பிராணாயாமம். மூச்சை முறைப்படுத்தும் பயிற்சியான பிராணாயாமம் பல அற்புதப் பலன்களைக் கொண்டது. பிராணாயாமத்தின் பலன்களையும் வகைகளையும் இந்தப் பிரிவில் பார்க்கலாம்.

பிராணாயாமத்தின் அவசியமும் பலன்களும்

இதுவரை துவக்க நிலை ஆசனங்களாக முன்னும் பின்னுமாக குனிந்தும் வளைந்தும் ஆசனங்களைச் செய்துள்ளோம். இந்த ஆசனங்களால் உடல் முழுவதும் இரத்த ஓட்டம் சீராக ஓடத் தொடங்கியிருக்கும். இரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்தத் தொடங்கி விட்டோம்; இரத்தத்தை சீராக்க…

மேலும் படிக்க>>

நாடி சுத்தி பிராணாயாமத்தின் பலன்கள்

மூச்சு பயிற்சிகளை பத்மாசனம் / அர்த்த பத்மாசனம் / சுகாசனம் / வஜ்ராசனம் போன்ற கால்கள் பூட்டிய நிலையிலேயே செய்ய வேண்டும். இரத்தம் சீராகிறது என்றால் அது கால்களுக்கு செல்ல வேண்டாமா? அவற்றை பூட்டி விட்டு செய்வதா? என கேள்வி எழலாம். இரத்தம் இடுப்புக்கு மேல் கல்லீரல்…

மேலும் படிக்க>>

பிராமரி பிராணாயாமத்தின் பலன்கள்

‘பிரமர்’ என்ற வடமொழி சொல்லிலிருந்து உருவானதுதான் பிராமரி. பிரமர் என்றால் வண்டு. பிராமரி பிராணாயாமத்தில் வண்டு போல் ஒலி எழுப்புவதால் இந்த பெயர் பெற்றது. பிராணாயாமத்தில் பல வகைகள் உண்டு என்றாலும், பிராமரி பிராணாயாமம் தனிச் சிறப்பு வாய்ந்தது. மனித உடல் இயற்கையாக …

மேலும் படிக்க>>

அமைதி பிராமரி பிராணாயாமத்தின் பலன்கள்

பிராமரி பிராணாயாமம் செய்முறை மற்றும் பலன்கள் பற்றி முன்னர் பார்த்தோம். பிராமரி பிராணாயாமத்தை மேலும் சில வகைகளிலும் செய்யலாம். இன்று நாம் இரண்டாவது வகையான அமைதியான பிராமரி பிராணாயாமம் …

மேலும் படிக்க>>

நுரையீரலைப் பலப்படுத்தும் பிராணாயாம வகைகள்

நுரையீரல் நலனைப் பாதுகாக்கவும், நுரையீரல் சார்ந்த நோய்களிலிருந்தும் நிவாரணம் பெற பிராணாயாமப் பயிற்சி செய்வது மிகவும் அவசியமானது. அதிலும் குறிப்பாக நுரையீரலைப் பலப்படுத்தும் பிராணாயாம…

மேலும் படிக்க>>

  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • Herbal Facial Glow

  • Deal of the Day

  • தமிழ்