உடல் மன ஆரோக்கியம்

10 minute yoga routine 3

Seated Forward Bend
Uncategorized

10 நிமிட யோகப்பயிற்சி தொடர் – 3

குறைவான நேரம் உள்ளவர்களையும் உடல், மன நலம் காக்க யோகப்பயிற்சியில் ஈடுபடுத்துவதற்கான முயற்சியே 10 நிமிட யோகப்பயிற்சி தொடர். இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பது 10 நிமிட யோகப்பயிற்சி தொடர் – 3. 10 நிமிட

மேலும் வாசிக்க »
  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • கீழடி ஆய்வுகள் எப்படி தமிழரது நாகரிக தொன்மையைக் கூறுகின்றனவோ அது போல தமிழரின் மருத்துவத் தொன்மையைக் கூறுகின்ற ஆய்வு திருமூலர் திருமந்திரம். 
  • தமிழ்