உடல் மன ஆரோக்கியம்

30 Easy Standing Yoga Poses for Beginners

Yoga Poses

ஆரம்பகட்ட பயிற்சியாளர்களுக்கு 30 எளிய நின்ற நிலை ஆசனங்கள்

இதுவரை நாம் பார்த்த ஆசனங்களில் ஆரம்பக்கட்ட பயிற்சியாளர்களுக்கான நின்று செய்யும் ஆசனங்களை இப்பதிவில் தொகுத்திருக்கிறோம். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஆசனத்தின் செய்முறை மற்றும் பலன்களை நீங்கள் அறிவீர்கள்.  நின்று செய்யும் ஆசனங்களின் பொதுவான பலன்கள்

மேலும் வாசிக்க »
  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • கீழடி ஆய்வுகள் எப்படி தமிழரது நாகரிக தொன்மையைக் கூறுகின்றனவோ அது போல தமிழரின் மருத்துவத் தொன்மையைக் கூறுகின்ற ஆய்வு திருமூலர் திருமந்திரம். 
  • தமிழ்