உடல் மன ஆரோக்கியம்

Elevated Lotus Pose

Yoga Poses

இன்று ஒரு ஆசனம் (35) – துலாசனம் (Scale Pose / Elevated Lotus Pose)

‘துலா’ என்ற வடமொழி சொல்லுக்கும் ‘தராசு’ என்று பொருள். இங்கு தராசு என்பது சமநிலை என்பதை குறிப்பதாக உள்ளது; அதாவது, துலாசனத்தில் உடலை சமநிலையில் கைகளால் தாங்குவதால் இந்த ஆசனம் துலாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மேலும் வாசிக்க »
  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • கீழடி ஆய்வுகள் எப்படி தமிழரது நாகரிக தொன்மையைக் கூறுகின்றனவோ அது போல தமிழரின் மருத்துவத் தொன்மையைக் கூறுகின்ற ஆய்வு திருமூலர் திருமந்திரம். 
  • தமிழ்