உடல் மன ஆரோக்கியம்

padma mayurasana

Yoga Poses

இன்று ஒரு ஆசனம் (81) – பத்ம மயூராசனம் (Lotus Peacock Pose)

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நாம் மயூராசனம் செய்வது எப்படி என்று பார்த்தோம். இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பது பத்ம மயூராசனம்; அதாவது பத்மாசன நிலையில் காலை வைத்து மயூராசனம் செய்வது எப்படி என்று பார்க்கவிருக்கிறோம்.

மேலும் வாசிக்க »
  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • கீழடி ஆய்வுகள் எப்படி தமிழரது நாகரிக தொன்மையைக் கூறுகின்றனவோ அது போல தமிழரின் மருத்துவத் தொன்மையைக் கூறுகின்ற ஆய்வு திருமூலர் திருமந்திரம். 
  • தமிழ்