உடல் மன ஆரோக்கியம்

yoga for runners

Exercise

ஓட்டப்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கான 10 சிறந்த ஆசனங்கள்

யோகாவின் பன்முகத்தன்மையின் காரணமாக அது அனைத்து வகை பயிற்சிகளோடு இசைந்து செய்யத்தக்கதாயும் மற்றைய பயிற்சிகளைப் பயிலும் போது மேம்படுத்தப்பட்ட விளைவுகளைத் தர உதவுவதாகவும் உள்ளது. அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்கப் போவது ஓட்டப்பயிற்சி

மேலும் வாசிக்க »
  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • கீழடி ஆய்வுகள் எப்படி தமிழரது நாகரிக தொன்மையைக் கூறுகின்றனவோ அது போல தமிழரின் மருத்துவத் தொன்மையைக் கூறுகின்ற ஆய்வு திருமூலர் திருமந்திரம். 
  • தமிழ்