உடல் மன ஆரோக்கியம்

yoga pose for child birth

Yoga Poses

இன்று ஒரு ஆசனம் (1) – பதுமாசனம் / Lotus Pose

பெயரிலேயே தெரிந்திருக்கும், இதற்கு தாமரை நிலை என்று பொருள். பதுமம் என்றால் தாமரை ஆகும். இந்த நிலையில் இரு கால்களும் மடங்கிய நிலையில் தாமரை இதழ்கள் போல் காணப்படும் என்பதால் இந்த பெயர். ஆனால்,

மேலும் வாசிக்க »
  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • கீழடி ஆய்வுகள் எப்படி தமிழரது நாகரிக தொன்மையைக் கூறுகின்றனவோ அது போல தமிழரின் மருத்துவத் தொன்மையைக் கூறுகின்ற ஆய்வு திருமூலர் திருமந்திரம். 
  • தமிழ்