உடல் மன ஆரோக்கியம்

acne home remedies

Beauty tips

முகப்பருவைப் போக்க இயற்கை மருத்துவக் குறிப்புகள்

Photo by Karl Solano from Pexels “திடீரென்று முகத்தில் பரு வந்து விட்டது” என்று பலரும் கூறக் கேட்டிருப்போம். எதுவும் திடீரென்று வருவதில்லை. அதுபோல்தான் பருவும். பரு தோன்றுவதற்கான காரணங்களும் பருவை இயற்கை

மேலும் வாசிக்க »
  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • கீழடி ஆய்வுகள் எப்படி தமிழரது நாகரிக தொன்மையைக் கூறுகின்றனவோ அது போல தமிழரின் மருத்துவத் தொன்மையைக் கூறுகின்ற ஆய்வு திருமூலர் திருமந்திரம். 
  • தமிழ்