உடல் மன ஆரோக்கியம்

yoga pose for flatulence

Yoga Poses

இன்று ஒரு ஆசனம் (20) – பவன முக்தாசனம் (Wind Relieving Pose)

தனுராசனத்துக்கு மாற்றாக செய்யப்படுவது பவன முக்தாசனம். காற்று விடுவிக்கும் நிலை (Wind Relieving Pose) என்று இதற்கு பொருள். மனித உடலில் வருகின்ற நோய்கள் என்பது 4448 என்று நமது முன்னோர்களான சித்தர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

மேலும் வாசிக்க »
  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • கீழடி ஆய்வுகள் எப்படி தமிழரது நாகரிக தொன்மையைக் கூறுகின்றனவோ அது போல தமிழரின் மருத்துவத் தொன்மையைக் கூறுகின்ற ஆய்வு திருமூலர் திருமந்திரம். 
  • தமிழ்