உடல் மன ஆரோக்கியம்

19 எளிய அமர்ந்த நிலை யோகாசன பயிற்சிகள்

Seated Forward Bend
Yoga Poses

ஆரம்பகட்ட பயிற்சியாளர்களுக்கு 19 எளிய அமர்ந்த நிலை ஆசனங்கள்

இது வரை நாம் பார்த்த ஆசனங்களில் ஆரம்பக் கட்ட பயிற்சியாளர்கள் எளிதில் பயிலக் கூடிய அமர்ந்த நிலை ஆசனங்களைத் தொகுத்திருக்கிறோம். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஆசனத்தின் பலன்களையும் செய்முறையையும் நீங்கள் அறிவீர்கள். அமர்ந்து செய்யும்

மேலும் வாசிக்க »
  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • கீழடி ஆய்வுகள் எப்படி தமிழரது நாகரிக தொன்மையைக் கூறுகின்றனவோ அது போல தமிழரின் மருத்துவத் தொன்மையைக் கூறுகின்ற ஆய்வு திருமூலர் திருமந்திரம். 
  • தமிழ்